Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: Bilgipark Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Yazılım Tasarım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Ostim Osb. Mh. Cevat Dündar Cd. No:1/94 Yenimahalle/Ankara

Telefon: 0850 333 31 65

E-Posta: destek@becerix.com

MERSİS No:

1.2- ALICI:

Adı Soyadı / Şirket :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

Sözleşmenin devamında yukarıda alıcı kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak, Satıcı kısmında bahsi geçen Bilgipark Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Yazılım Tasarım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kısaca bilgipark olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Müşterinin, Bilgipark’a ait olan becerix isimli ürün üzerinden sipariş ve depo yönetimi yapması için becerix sisteminin kiralanmasını kapsamaktadır. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

3.1- Hizmetler:

Becerix sisteminin müşteri tarafından kiralanması sonrasında becerix Kurulum işlemleri ve eğitimleri müşteri ve bilgipark tarafından karşılıklı olarak uzaktan bağlantı veya yerinde destek ile gerçekleştirilir.

Müşteri sistem ile ilgili destek almak istediğinde destek@becerix.com a mail atarak veya 0850 333 31 65 nolu destek hattımızdan mesai saatleri içerisinde destek alabilir.

Müşteri, destek hattından 0850 333 31 65 telefon ile iletişim kurduğunda yapılan görüşmeler kalite hizmetleri gereği kayıt altına alınmaktadır.

Becerix Entegra Pazar yeri yönetim sistemi, kargo firmaları, erp programları vb diğer sistemler ile entegre çalışmaktadır. Bu sistemlerin kendi içerisinde yaptığı altyapısal değişiklikler becerixi etkileyebilmektedir. Becerix kaynaklı olmayan bu hatalarda en hızlı şekilde kalıcı çözüm üretmek için gerekli iletişimler bilgipark tarafından sağlanır. Bu süre zarfında oluşabilecek hatalardan bilgipark sorumluluk kabul etmez.

Müşteri becerix sistemini kiraladıktan sonra, yazılı olarak belirtilmemiş ve bilgipark tarafından başta taahhüt edilmemiş yeni bir istekte bulunursa, bilgipark yazılım ekibi bu isteği değerlendirir. Eğer değerlendirme sonucu olumlu olursa yazılım planlanması yapılır. Değerlendirme sonucu olumsuz olursa müşteriye isteğinin reddine dair yazılı bilgi gönderilir.

Becerixe girilen verilerin tüm sorumluluğu müşteriye aittir. Bilgipark yazılım destek personelleri sadece yazılımın nasıl kullanıldığının eğitimlerini vermekle yükümlüdür. Müşteriye ait verilerin içeriğini düzenlemek ve doğruluğunu kontrol etmek müşterinin görevidir. Bu tür verilerdeki hatalar ve yanlışlardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlarda bilgipark sorumluluk kabul etmez.

3.2- Kiralama Şartları ve Ödeme Şekli:

Becerix sistemi belirli bir süre için kiralanan bir yazılımdır. Becerix bilgipark tarafından müşterinin belirlediği bilgisayara kurulur. Sistemin kurulduğu bilgisayarda oluşabilecek donanımsal veya yazılımsal problemlerden bilgipark sorumlu değildir.

Bilgipark tarafından müşterinin bilgisayarına kurulacak olan becerix sistemi işbu sözleşmede belirtildiği süre kadar lisanslanmaktadır. Sözleşmesi süresi sonunda müşteri lisansı sona erer. Yeni sözleşme yapılması durumunda kullanım süresi lisans ve anlaşma şartlarıyla birlikte yenilenir. Becerix ile bağlantılı çalışan entegra pazaryeri yönetim sistemi veya erp programları gibi diğer firmalara ait yazılımlardan bilgipark sorumlu değildir. Müşteri, bu tür 3.parti yazılımların destek süreçlerini ilgili firmalar üzerinden yürütmelidir.

Yazılım kiralama başlangıç tarihi işbu sözleşmenin imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi 12 aydır. Müşteriden kaynaklı aksaklıklardan dolayı hizmet kesintileri oluşması halinde kiralama süresi uzatılmaz.

Becerix yazılımı ile yazılımdaki verilerin güvenliği ve yedeklemesi, bu yedeklerin muhafazası tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Bilgipark müşteriye gerektiğinde sistemi aktif hale getirmek için ücretsiz olarak tekrar kurulum hizmeti verir.

Müşteri, bilgiparktan işbu sözleşme ile aldığı yazılım lisansını, hak ve sorumluluklarını sadece kendi firması ve grup şirketleri için kullanabilir. Hiçbir surette üçüncü şahıslara devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz.

Ödemeler, sanal pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile yapılabilir veya bilgipark hizmet bedelini ve özelliklerini gösterir tutarı müşteriye ödeme linki gönderir. Ödeme linki üzerinden tutar tahsil edilir.

3.3- Teslimat Şekli

Müşterinin bilgiparktan satın aldığı hizmetler “Elektronik ortamda teslim edilebilir ürünler” kategorisindedir. İşbu hizmetler elektronik ortamda müşteriye teslim edilen hizmet/yazılımlar olduğu için herhangi bir teslimat süresi veya teslimat prosedürü olmadan müşterinin kullanımına açılmaktadır.

Müşteri işbu sözleşmenin onaylanması ve kredi kartı ile ödeme yapması halinde hizmeti anında kullanmaya başlayabilir. Ödeme işlemini banka havalesi ya da eft ile gerçekleştiren müşteriler ödeme bilgilerini destek@becerix.com adresine ileterek işlemleri hızlandırabilirler. Bilgipark’ın banka havalesi veya eft ile yapılan ödemeye onay vermesi ile müşteri kısa sürede hizmeti kullanmaya başlayacaktır.

Herhangi bir nedenle müşteri tarafından hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, bilgipark hizmetin ifası yükümlülüğünü yerine getirmeme hakkına sahip olur.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

Müşteri, bilgiparktan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Müşterinin, satın aldığı hizmet paketine ait hizmet süresinin başlangıcını takip eden 7 takvim günü içinde kurulumları yaptırmaması ya da sistemi kullanmaması durumunda cayma hakkı uyarınca iş bu sözleşmede belirlenen hizmet bedeli iade edilecektir. Aksi halde ücret iadesi olmayacaktır. Kullanıma ait raporlama ise müşterinin veritabanı kayıtları dikkate alınarak yapılacaktır.

Cayma hakkının kullanılması talebinin, satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde hizmetin nihai sahibi müşteri tarafından destek@becerix.com mail adresine yazılı olarak bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bilgipark, cayma haklarının şartlarının sağlanması halinde müşteri talebini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde ücret iadesi sağlanır.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN İFASI

Bilgipark, işbu Sözleşme tahtındaki edimlerini Madde 3 uyarınca yerine getirir. Ancak işbu Sözleşme’nin konusu hizmetin müşteriye teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle (yangın, deprem, sel baskını gibi doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) Bilgipark’ın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde bilgipark bu durumu 3 gün içerisinde müşteriye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, bilgipark sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin satın aldığı hizmetin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç on dört gün içerisinde müşteriye geri iade etmeyi taahhüt eder.

MADDE 7 – YÜRÜRLÜK

7 (Yedi) maddeden ibaret bu sözleşme (2) nüsha halinde doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Her iki taraf için de bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.