Rapor Yönetimi

Karlılık Raporları

Pazaryerleri üzerinden satışını yaptığınız ürünlerin becerixte maliyetini, pazaryeri komisyonunu, ek maliyetlerini, kargo giderini vb. masrafları görüp satış karlılıklarınızı raporlayabilirsiniz

Maliyet Raporları

Becerix üzerinden ürünlerinizin satın alma fiyatlarını, ek maliyetlerini, paketleme giderlerini, pazaryeri komisyonlarını, kargo giderlerini vb. masraflarını listeleyerek gerçek maliyetlerinizi raporlayabilirsiniz.

Personel Performans Raporları

Personellerinizin depo süreçlerindeki toplama, ayrıştırma ve paketleme modülleri üzerinden girdikleri kayıtlar baz alınarak adetler ve süreler üzerinden performanslarını raporlayabilirsiniz

Satış Raporları

Becerix ile ürün satış adetleri ve ciroları üzerinden ürünlerinizin satış performans durumlarını isteğiniz kırılımlarda raporlayabilirsiniz.

Kasa Raporları

Becerix ile ödeme ve tahsilat kayıtları üzerinden banka ve kasalarınızın hareketlerini ve güncel bakiyelerini raporlayabilirsiniz.

Ödeme Raporları

Girdiğiniz alış faturalarının vadeleri üzerinden hangi dönemde ne kadar ödeme yükünüzün olduğunu becerix üzerinden raporlayabilirsiniz.

İndirim Raporları

Becerixte tanımladığınız kampanyalar ve bu kampanyalara bağlı oluşan hareketler sonucunda elde ettiğiniz avantajlarınızı raporlayabilirsiniz.

Stok Raporları

Ürünleriniz ile ilgili tüm bakiye, lot parti seri, stok hareketi vb. bilgileri becerix üzerinden raporlayabilirsiniz.

Depo Raporlamaları

İşletmenizin depo ve raf bazında doluluk oranları ile ürün bakiyelerini becerix üzerinden raporlayabilirsiniz

Ürün Performans Raporu

Becerix ile ürün satış adetleri ve ciroları üzerinden ürünlerinizin satış performans durumlarını isteğiniz kırılımlarda raporlayabilirsiniz.

Leave A Reply