Rapor Yönetimi

Karlılık Raporları

Pazaryerleri üzerinden satışını yaptığınız ürünlerin becerixte maliyetini, pazaryeri komisyonunu, ek maliyetlerini, kargo giderini vb. masrafları görüp satış karlılıklarınızı raporlayabilirsiniz

Maliyet Raporları

Becerix üzerinden ürünlerinizin satın alma fiyatlarını, ek maliyetlerini, paketleme giderlerini, pazaryeri komisyonlarını, kargo giderlerini vb. masraflarını listeleyerek gerçek maliyetlerinizi raporlayabilirsiniz.

Personel Performans Raporları

Personellerinizin depo süreçlerindeki toplama, ayrıştırma ve paketleme modülleri üzerinden girdikleri kayıtlar baz alınarak adetler ve süreler üzerinden performanslarını raporlayabilirsiniz

Satış Raporları

Becerix ile ürün satış adetleri ve ciroları üzerinden ürünlerinizin satış performans durumlarını isteğiniz kırılımlarda raporlayabilirsiniz.

Kasa Raporları

Becerix ile ödeme ve tahsilat kayıtları üzerinden banka ve kasalarınızın hareketlerini ve güncel bakiyelerini raporlayabilirsiniz.

Ödeme Raporları

Girdiğiniz alış faturalarının vadeleri üzerinden hangi dönemde ne kadar ödeme yükünüzün olduğunu becerix üzerinden raporlayabilirsiniz.

İndirim Raporları

Becerixte tanımladığınız kampanyalar ve bu kampanyalara bağlı oluşan hareketler sonucunda elde ettiğiniz avantajlarınızı raporlayabilirsiniz.

Stok Raporları

Ürünleriniz ile ilgili tüm bakiye, lot parti seri, stok hareketi vb. bilgileri becerix üzerinden raporlayabilirsiniz.

Depo Raporlamaları

İşletmenizin depo ve raf bazında doluluk oranları ile ürün bakiyelerini becerix üzerinden raporlayabilirsiniz

Ürün Performans Raporu

Becerix ile ürün satış adetleri ve ciroları üzerinden ürünlerinizin satış performans durumlarını isteğiniz kırılımlarda raporlayabilirsiniz.

Finans Yönetimi

Kasa İşlemleri

Nakit kasanızdan veya kredi kartları ile yapılan ödeme ve tahsilatlarınızı becerix üzerinden kayıt altına alabilirsiniz. Böylece kolaylıkla kasa hareketlerinizi ve bakiyelerinizi raporlayabilirsiniz.

Banka İşlemleri

Çalıştığınız banka hesaplarını becerix üzerinden kayıt altına alabilirsiniz. Böylece tüm banka hareketlerinizi becerix üzerinden girerek anlık olarak banka hareket ve bakiye durumlarınızı görebilirsiniz.

Çek/Senet İşlemleri

İşletmenizde gerçekleşen tüm müşteri veya borç çek/senetlerinin alınması, tahsile verilmesi ve tahsil edilmesi gibi süreçlerinizi becerix üzerinden kayıt altına alabilirsiniz

Virman İşlem Kayıtları

Çalıştığınız cariler arasında gerektiğinde borç ve alacak kayıtlarını becerix üzerinden birbirine virmanlama yapabilir böylece ödeme ve tahsil işlemlerinin takibinde zorluk yaşamazsınız.

Muhasebe Yönetimi

Cari Hesap Takibi

Tedarikçilerden aldığınız faturaların, yaptığınız ödemelerin vb. tüm cari hareketlerin dökümleri ile borç/alacak durumlarını becerix üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Genel Gider Faturası

Becerix ile mal alış faturalarının dışında yakıt, yemek vb. giderlerinizi de herhangi bir cari kart açmadan kayıt altına alarak dönem sonunda gerçek giderlerinizi takip edebilirsiniz

 

Satış Faturası

Becerix üzerinden tüm ürünleriniz için e-fatura, e-arşiv veya kâğıt satış faturaları düzenleyebilirsiniz.

 

Fiyat Farkı Dönüş Faturası

Ürün alış veya satış faturalarında sistemsel ya da fiziksel yapılan hatalardan (hatalı miktar, fiyat, ürün vb. durumlar) dolayı fiyat farkı oluşması durumunda dönem sonunda toplu olarak otomatik fiyat farkı faturanızı becerix üzerinden kesebilirsiniz.

 

Teklif Modülü

Satın alma süreçleriniz ile ilgili olarak ürünler için birden fazla tedarikçiden teklif toplayabilir. Topladığınız bu teklifleri becerix ile değerlendirip uygun olanı tedarikçi siparişine dönüştürebilirsiniz.

 

Pazaryeri Tahsilat

Pazaryerlerinden gelen ödemelerinizi becerix ile sipariş bazlı eşleştirilerek kayıt altına alabilirsiniz

 

Komisyon-Kargo Faturası

Pazar yerlerinin kesmiş olduğu komisyon ve kargo faturaları da becerix ile gene sipariş bazlı olarak kayıt altına alabilir doğruluklarını teyit edebilirsiniz.

 

Pazaryeri Borç Alacak Ekstresi

Sevk edilen siparişlerin, kesilen komisyon faturalarının, kargo bedellerinin ve alınan ödemelerin tutarlarını becerix üzerinden pazaryeri bazında listeleyerek ilgili pazaryeri ile olan güncel bakiyenizi anlık olarak takip edebilirsiniz

 

Tazmin Faturası

Kargo firmalarının zarar verdiği ya da kaybettiği ürünleriniz için becerix üzerinden tazmin faturanızı kesebilirsiniz.